Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Szyfrowanie dysków zarządzanych przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta (CMK) między dzierżawami

Data opublikowania: 14 września, 2022

Szyfrowanie dysków zarządzanych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta (CMK) między dzierżawami umożliwia szyfrowanie dysków zarządzanych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta między dzierżawami przy użyciu usługi Azure Key Vault hostowanej w innej dzierżawie usługi Azure Active Directory (AD). 

Wielu dostawców usług tworzących oferty oprogramowania jako usługi (SaaS) na platformie Azure chce dać swoim klientom możliwość zarządzania własnymi kluczami szyfrowania. Klienci dostawców usług mogą teraz używać kluczy zarządzanych przez klienta między dzierżawami do zarządzania kluczami szyfrowania we własnej dzierżawie i subskrypcji usługi Azure AD przy użyciu usługi Azure Key Vault. W rezultacie będą oni mieć pełną kontrolę nad swoimi kluczami zarządzanymi przez klienta i danymi.

Więcej informacji zawiera dokumentacja. 

  • Azure Disk Storage
  • Features