Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Konwersja konta magazynu zainicjowana przez klienta

Data opublikowania: 22 września, 2022

Dzisiaj w ramach usługi Azure Storage ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą opcji samoobsługowej konwersji kont magazynu z nadmiarowości niestrefowej (magazyn lokalnie nadmiarowy/magazyn geograficznie nadmiarowy) na nadmiarowość strefową (magazyn strefowo nadmiarowy/magazyn geograficznie i strefowo nadmiarowy). Dzięki temu można zainicjować konwersję kont magazynu za pośrednictwem witryny Azure Portal bez konieczności tworzenia biletu pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź stronę: Zmienianie sposobu replikacji konta magazynu — Azure Storage | Microsoft Docs

  • Features