Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Platforma Spark w usłudze Azure Synapse Analytics — elastyczny magazyn pul

Data opublikowania: 28 lipca, 2022

Pule zadań platformy Spark w usłudze Azure Synapse Analytics obsługują teraz elastyczny magazyn pul. Platforma Apache Spark w usłudze Azure Synapse Analytics wykorzystuje magazyn na dysku tymczasowym podczas tworzenia wystąpienia puli zadań platformy Spark. W przypadku wielu zadań platformy Spark trudno jest oszacować wymagania dotyczące magazynu pul, co może spowodować niepowodzenie niektórych zadań platformy Spark w przypadku wyczerpania magazynu tymczasowego. Obecnie włączamy elastyczny magazyn pul, który umożliwia aparatowi platformy Spark monitorowanie tymczasowego magazynu węzła roboczego i dołączanie w razie potrzeby dodatkowych dysków. Nie jest wymagana żadna akcja, a w rezultacie powinna być widoczna mniejsza liczba niepowodzeń zadań.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty