Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa usługi Azure Private Link w usłudze Azure API Management

Data opublikowania: 16 marca, 2022

Obsługa usługi Azure Private Link w usłudze Azure API Management jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Dzięki temu ruch przychodzący do bramy usługi Azure API Management może być zabezpieczany do klientów działających w sieci wirtualnej za pośrednictwem usługi Azure Private Link. Spowoduje to ograniczenie dostępu do usługi Azure API Management przez przypisanie prywatnego adresu IP w sieci wirtualnej do bramy usługi Azure API Management przy użyciu usługi Azure Private Link. Wcześniej ta integracja z siecią wirtualną była obsługiwana tylko w warstwach Deweloper i Premium. Dzięki tej aktualizacji można teraz wykonywać prywatną integrację z klientami w sieci wirtualnej przy użyciu warstw Deweloper, Podstawowa, Standardowa i Premium.

Przejrzyj dokumentację i dowiedz się więcej.

  • API Management
  • Services

Powiązane produkty