Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Ręczna pula pojemności technologii QoS usługi Azure NetApp Files

Data opublikowania: 05 października, 2020

Przedstawiamy ręczną pulę pojemności jakości technologii Quality of Service (QoS) usługi Azure NetApp Files, która jest nowym typem puli pojemności umożliwiającym niezależne przypisanie pojemności i przepływności dla woluminu. Łączna przepływność wszystkich woluminów utworzonych przy użyciu ręcznej puli pojemności technologii QoS jest ograniczona przez łączną przepływność puli. Łączna przepływność puli jest określana przez połączenie rozmiaru puli i przepływności na poziomie usług. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji użytkownika usługi ANF.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji użytkownika usługi ANF

  • Azure NetApp Files
  • Open Source

Powiązane produkty