Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa usług Azure Dedicated Host w usłudze AKS

Data opublikowania: 30 marca, 2022

Azure Dedicated Host to usługa, która udostępnia serwery fizyczne — mogące hostować maszyny wirtualne platformy Azure — przeznaczone dla jednej subskrypcji platformy Azure. Te hosty dedykowane są tymi samymi serwerami fizycznymi używanymi w naszych centrach danych, które są udostępniane jako zasób. 

Możesz zaaprowizować hosty dedykowane w obrębie regionu, strefy dostępności i domeny błędów. Następnie możesz umieścić maszyny wirtualne AKS bezpośrednio w zaaprowizowanych hostach w dowolnej konfiguracji najlepiej odpowiadającej Twoim potrzebom.  

Co umożliwia używanie usług Azure Dedicated Host dla węzłów z klastrem AKS:

  • Izolacja sprzętowa na poziomie serwera fizycznego. Na hostach nie zostaną umieszczone żadne inne maszyny wirtualne. 
  • Kontrolowanie zdarzeń konserwacji inicjowanych przez platformę Azure. W przypadku hostów dedykowanych można wybrać okno obsługi, aby zmniejszyć wpływ na usługę.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features