Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Usługa Azure Active Directory dla serwera elastycznego usługi Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 12 października, 2022

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory dla serwera elastycznego usługi Azure Database for PostgreSQL umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa bazy danych przez delegowanie zarządzania poświadczeniami i uwierzytelniania do scentralizowanego dostawcy tożsamości. Usługa Azure Active Directory obsługuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak opcje uwierzytelniania dwuskładnikowego, zarządzanie cyklem życia haseł, aplikacje i tożsamości zarządzane oraz dostęp warunkowy. Usługa Azure Active Directory dla serwera elastycznego usługi Azure Database for PostgreSQL zapewnia teraz pełną obsługę tożsamości zarządzanych, ulepszone role grup oraz obsługę zaproszonych użytkowników i trybu uwierzytelniania tylko w usłudze Azure Active Directory z możliwością wyłączenia obsługi użytkowników lokalnych.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Open Source
  • Microsoft Ignite