Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: JavaScript i kontrakty stron w zasadach usługi Azure Active Directory B2C

Data opublikowania: 07 grudnia, 2018

Kontrakty stron i środowisko JavaScript w zasadach niestandardowych są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C).

Kontrakt strony umożliwia zdefiniowanie określonej wersji elementów dla usługi Azure AD B2C na potrzeby zasad. Kontrakty stron nie zmieniają się i umożliwiają tworzenie zależności podczas korzystania ze środowiska JavaScript.

Określenie wersji kontraktu strony dla wszystkich definicji zawartości powoduje włączenie środowiska JavaScript dla zasad. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł o korzystaniu z zasad niestandardowych. Udostępniliśmy też porady i przykłady dotyczące używania środowiska JavaScript z usługą Azure AD B2C.

Komentarze, uwagi i opinie można wysyłać na adres aadb2cpreview@microsoft.com.

  • Azure Active Directory B2C
  • Features

Powiązane produkty