Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Umieszczanie woluminu w strefie dostępności dla usługi Azure NetApp Files

Data opublikowania: 24 października, 2022

Regiony świadczenia platformy Azure i strefy dostępności zaprojektowano tak, aby ułatwić osiągnięcie odporności i niezawodności obciążeń o znaczeniu kluczowym dla działania firmy. Ta funkcja umieszczania woluminów w strefach dostępności usługi Azure NetApp Files umożliwia wdrażanie nowych woluminów w wybranej logicznej strefie dostępności na potrzeby obsługi wysoce dostępnych wdrożeń o znaczeniu kluczowym dla przedsiębiorstw w wielu strefach dostępności. Ta publiczna wersja zapoznawcza funkcji jest dostępna we wszystkich regionach z obsługą stref dostępności z usługą Azure NetApp Files

Dowiedz się więcej: 

  • Azure NetApp Files
  • Features
  • Regions & Datacenters

Powiązane produkty