Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Zautomatyzowane wdrażanie zawsze włączonych grup dostępności za pomocą witryny Azure Portal

Data opublikowania: 02 września, 2020

Nowy, zautomatyzowany sposób wdrażania zawsze włączonych grup dostępności jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines przy użyciu dostawcy zasobów maszyn wirtualnych SQL. Dostawca zasobów maszyn wirtualnych upraszcza konfigurowanie zawsze włączonych grup dostępności, obsługując szczegóły konfiguracji infrastruktury i sieci. Oferuje on niezawodną metodę wdrażania z poprawnymi ustawieniami zależności zasobów i wewnętrznymi zasadami ponawiania prób. Wdrożenie zautomatyzowanych zawsze dostępnych grup z dostawcą zasobów maszyn wirtualnych SQL zwiększy dostępność programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines.

Dowiedz się więcej o wdrożeniach zawsze włączonych grup dostępności.

  • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
  • Features
  • Management