Przejdź do głównej zawartości

Zmiany identyfikatorów mierników statycznych adresów IP prefiksów publicznych adresów IP

Data opublikowania: 24 lutego, 2020

Od 1 kwietnia 2020 r. identyfikatory GUID zasobów (znane także jako identyfikatory mierników) standardowych statycznych adresów IP prefiksów publicznych adresów IP w regionie US Gov ulegną zmianie. Żadne ceny nie zostaną zmienione.

Oto identyfikatory GUID zasobów, których to dotyczy.

Nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Nazwa regionu

Stara nazwa produktu EA

Nowa nazwa produktu EA

Stary identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Nowy identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Sieć wirtualna

Prefiks publicznego adresu IP

Statyczne adresy IP

US Gov

Prefiks publicznego adresu IP — statyczne adresy IP — US Gov — strefa 1

Prefiks publicznego adresu IP — statyczne adresy IP — US Gov

f84ec8ff-ada1-4164-98cd-1571522a1443

2748bb9a-8309-4ad6-a997-cc60bad2258d

 

  • Virtual Network
  • Services

Powiązane produkty