Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Prywatna wersja zapoznawcza: Kopia zapasowa usługi Azure Kubernetes Service (AKS)

Data opublikowania: 29 listopada, 2022

Organizacje coraz częściej wdrażają platformę Kubernetes, której rozwój nabiera tempa. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) jest preferowana przez naszych klientów do wdrażania i uruchamiania krytycznych aplikacji na platformie Kubernetes. Chociaż coraz więcej przedsiębiorstw wdraża platformę Kubernetes, liderzy IT wciąż opracowują najlepsze rozwiązania w celu zabezpieczenia swoich krytycznych aplikacji konteneryzowanych i danych przechowywanych wewnątrz klastrów.

Mając to na uwadze, ogłaszamy wprowadzenie dla usługi Azure Backup prywatnej wersji zapoznawczej kopii zapasowej usługi AKS. Za pomocą tej funkcji można wykonywać następujące zadania

  • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie aplikacji konteneryzowanych, zarówno bezstanowych, jak i stanowych, uruchomionych w klastrach usługi AKS, oraz danych przechowywanych w ramach woluminów trwałych dołączonych do klastrów.
  • Przeprowadzanie orkiestracji kopii zapasowych i korzystanie z możliwości zarządzania usługi Azure Backup, w tym z pojedynczego widoku Centrum kopii zapasowych.

Wypełnij ten formularz, aby zarejestrować się w celu skorzystania z prywatnej wersji zapoznawczej.

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane aktualizacje

Powiązane produkty