Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Private Link dla pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 13 stycznia, 2020

Obsługa usługi Azure Private Link dla pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Usługa Private Link umożliwia nawiązanie połączenia z serwerem PostgreSQL za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego. Za jego pomocą można udzielić dostępu obejmującego wiele lokalizacji do prywatnego punktu końcowego przy użyciu usługi ExpressRoute, prywatnej komunikacji równorzędnej lub tunelowania VPN albo wyłączyć cały dostęp przez publiczny punkt końcowy. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej dokumentacji.

Dowiedz się więcej z blogu platformy Azure.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Services
  • Open Source
  • Security