Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza magazynu strefowo nadmiarowego dla danych kopii zapasowej z usługi Azure Backup

Data opublikowania: 22 września, 2020

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS) dla klientów usługi Azure Backup. Usługa Azure Backup wykorzystuje możliwości magazynu strefowo nadmiarowego, który przechowuje trzy repliki danych kopii zapasowej w różnych strefach dostępności, synchronicznie. Umożliwia to bezproblemową pracę nawet wtedy, gdy dane kopii zapasowej w jednej ze stref dostępności są niedostępne lub niemożliwe do odzyskania, gwarantując, że dane znajdują się w regionie. Wraz z wprowadzeniem tej funkcji usługa Azure Backup będzie oferować magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) jako jedną z opcji nadmiarowości w magazynie usługi Recovery Services w celu strefowego przechowywania danych kopii zapasowych.

Opcję magazynu strefowo nadmiarowego (ZSR) na potrzeby tworzenia kopii zapasowej danych należy rozważyć w następujących przypadkach:

  • Strefowa dostępność danych kopii zapasowej ma krytyczne znaczenie, a przestoje danych kopii zapasowych są niedopuszczalne. Umożliwia to monitorowanie i przywracanie danych z kopii zapasowej w dowolnym momencie.
  • Wymagana jest odporność danych kopii zapasowej wraz z miejscem przechowywania danych.

Wraz z wydaniem publicznej wersji zapoznawczej magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS) usługa Azure Backup oferuje atrakcyjny zestaw opcji trwałości danych kopii zapasowych, w tym magazyn ZRS dla wewnątrzregionalnej wysokiej trwałości, lokalnie nadmiarowy magazyn (LRS) dla niskokosztowej trwałości w pojedynczym regionie oraz magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) w celu zapewnienia wysokiej trwałości między regionami, gdy region podstawowy jest niedostępny. Decydując się na funkcję przywracania między regionami, możesz również w każdej chwili uzyskać dostęp do danych kopii zapasowych regionu pomocniczego z usługi Azure Backup.

Usługa ZRS jest obecnie obsługiwana dla wszystkich obciążeń usługi Azure Backup za pośrednictwem obciążeń lokalnych, maszyn wirtualnych platformy Azure, serwerów SQL na maszynach wirtualnych platformy Azure, platformy SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure i w udziałach plików platformy Azure.

clip_image002

Przeczytaj dokumentację.

Obecnie ta funkcja jest dostępna w regionie Południowe Zjednoczone Królestwo (UKS) i Azja Południowo-Wschodnia (SEA).

  • Features