W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Szczegółowe informacje o wydajności zapytań dla usługi Azure Database for PostgreSQL są dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 września, 2018

Funkcja Szczegółowe informacje o wydajności zapytań w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Ta funkcja pozwala wizualnie badać obciążenia bazy danych w witrynie Azure Portal, aby zidentyfikować długotrwałe zapytania, zbadać statystyki oczekiwania skojarzone z zapytaniami i wykryć zmiany w wydajności zapytań.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Services