Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza rekomendacji dotyczących wydajności dla usługi Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure Database for PostgreSQL może uczyć się i dostosowywać do obciążeń. Wydanie wersji zapoznawczej rekomendacji dotyczących wydajności udostępnia listę rekomendacji związanych z tworzeniem nowych indeksów w celu potencjalnego zwiększenia wydajności obciążeń. Możesz wybrać zastosowanie tych rekomendacji przez użycie polecenia SQL podanego z każdą wymienioną rekomendacją.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Services