Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Preview: Azure Load Balancer now supports cross-region load balancing

Data opublikowania: 22 września, 2020

Azure Load Balancer supports Cross Region Load Balancing. Previously, Standard Load Balancer had a regional scope. With this release, you can load balance across multiple Azure regions via a single, static, global anycast Public IP address.

Cross-region Load Balancer delivers high availability for your critical workloads using its health probes which monitor your backends both for health and latency.

  • Równoważenie obciążenia
  • Services

Powiązane produkty