Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Zapobieganie autoryzacji opartej na kluczu wspólnym na kontach usługi Azure Storage

Data opublikowania: 21 stycznia, 2021

Każde zabezpieczone żądanie do konta usługi Azure Storage musi być autoryzowane. Domyślnie żądania mogą być autoryzowane, używając poświadczeń usługi Azure Active Directory (Azure AD) lub klucza dostępu do konta na potrzeby autoryzacji opartej na kluczu wspólnym. Z tych dwóch typów autoryzacji to usługa Azure AD zapewnia większe bezpieczeństwo i jest ona łatwiejsza w użyciu niż klucz wspólny. Jest to także autoryzacja zalecana przez firmę Microsoft. Aby wymagać od klientów autoryzowania żądań za pomocą usługi Azure AD, możesz nie zezwalać na żądania do konta magazynu autoryzowane za pomocą klucza wspólnego.

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą możliwości wyłączenia autoryzacji opartej na kluczu wspólnym dla usługi Azure Storage. Przed wyłączeniem autoryzacji opartej na kluczu wspólnym dla istniejących kont magazynu sugerujemy sprawdzenie obecnych wzorców dostępu za pośrednictwem monitorowania.

Dowiedz się więcej.

 

  • Konta magazynu
  • Features
  • Services
  • Security

Powiązane produkty