Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ograniczona publiczna wersja zapoznawcza: obiekty blob Premium w witrynie Azure Portal

Data opublikowania: 15 października, 2018

Teraz możesz tworzyć konta usługi Blob Storage w warstwie Premium oraz zarządzać nimi bezpośrednio w witrynie Azure Portal. W czasie trwania wersji zapoznawczej usługa Blob Storage w warstwie Premium będzie dostępna w regionach Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA i Zachodnie stany USA. Więcej informacji na temat tej funkcji wraz z instrukcjami zarejestrowania się w celu korzystania z niej zawiera artykuł Announcement: Introducing Azure Premium Blob Storage (limited public preview) (Ogłoszenie: przedstawiamy usługę Azure Blob Storage w warstwie Premium — ograniczona publiczna wersja zapoznawcza).

Po zarejestrowaniu się w celu korzystania z wersji zapoznawczej obiektów blob w warstwie Premium możesz utworzyć konto usługi Blob Storage w warstwie Premium w witrynie https://portal.azure.com/#create/Microsoft.StorageAccount-ARM.

obraz

  • Microsoft Azure Portal
  • Konta magazynu
  • Azure Blob Storage
  • Features
  • Management