Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa programu PowerShell w rozszerzeniu Durable Functions jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 26 maja, 2021

Rozszerzenie Durable Functions usługi Azure Functions, używane do definiowania stanowych bezserwerowych przepływów pracy, obsługuje teraz program PowerShell. Deweloperzy mogą orkiestrować złożone przepływy pracy automatyzacji w usłudze Azure Functions przy użyciu znanych konstrukcji języka w programie PowerShell 7. Częstym scenariuszem, który umożliwia rozszerzenie Durable Functions, jest orkiestrowanie zarządzania złożonymi wdrożeniami zasobów platformy Azure obejmujące kroki sekwencyjne i/lub równoległe. Obsługiwane są długotrwałe przepływy pracy, a rozszerzenie Durable Functions udostępnia wbudowane punkty końcowe HTTP do monitorowania ich postępu. Dodatkowe obsługiwane wzorce aplikacji obejmują monitorowanie i interakcję z użytkownikiem.

Przeczytaj wpis w blogu z ogłoszeniem dotyczący ogólnej dostępności rozszerzenia Durable Functions dla programu PowerShell, aby dowiedzieć się więcej. Aby rozpocząć pracę z rozszerzeniem Durable Functions dla programu PowerShell, skorzystaj z przewodnika Szybki start

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty