Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Teraz usługa Power BI obsługuje zapytanie bezpośrednie dla usługi Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Teraz usługa Power BI obsługuje zapytanie bezpośrednie dla usługi Azure Database for PostgreSQL, zarówno w wersji pojedynczego serwera, jak i hiperskali (Citus). Dzięki obsłudze zapytania bezpośredniego dane nie są kopiowane ani pobierane bezpośrednio do usługi Power BI, tylko zamiast tego zapytania są przekazywane do aparatu bazy danych i są pobierane wyniki. Zapewnia to szybsze raportowanie na większą skalę dla baz danych usługi Azure Database for PostgreSQL.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Używanie zapytania bezpośredniego w programie Power BI Desktop.

Przeczytaj artykuł Używanie zapytania bezpośredniego w programie Power BI Desktop

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database for PostgreSQL

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features