Pomiń nawigację

Interfejs API parametrów zapytania usługi Power BI Embedded

Opublikowano: czwartek, 15 marca 2018

 

Dzięki użyciu interfejsu parametrów zapytania użytkownicy mogą definiować parametry i uzależniać części swoich raportów i modeli danych (takich jak filtr zapytania, odwołanie do źródła danych czy definicja miary) od co najmniej jednej wartości parametru. Parametry są definiowane w pliku PBIX za pomocą programu Power BI Desktop. Więcej informacji o parametrach zapytania można znaleźć w tym wpisie na blogu.

Nowy interfejs API Parametry zapytania umożliwia deweloperom dynamiczne zmienianie wartości parametrów i automatyzowanie pracy z nimi. Ten interfejs API obejmuje wywołanie operacji pobierania wszystkich parametrów zdefiniowanej dla konkretnego zestawu danych oraz wywołanie operacji ustawiania nowych wartości dla istniejących parametrów.

Korzystając z tego nowego interfejsu API, możesz zautomatyzować wiele procesów dla wielu klientów. Oto kilka przykładów:

  • Zmiana parametrów połączenia. Dzięki możliwości skonfigurowania parametrów połączenia możesz używać tego interfejsu API za każdym razem, kiedy dołączasz nowego klienta. Wystarczy sklonować raport i zmienić wartości parametrów, aby nawiązać połączenie z bazą danych klienta. Ten interfejs może również ułatwić zautomatyzowanie aktualizacji połączenia ze źródłami danych, które nie są obsługiwane przez interfejs API Aktualizowanie źródeł danych.
  • Zmiana parametrów zapytania. Definiując parametry w tym interfejsie API, można ustawić wartości i uzyskać różne wyniki oraz dane odzwierciedlające tylko te informacje, które powinni widzieć użytkownicy tego raportu.
  • Parametry miary. Dynamicznie zmieniając różne obliczone miary, można na podstawie tego samego raportu odpowiedzieć na potrzeby poszczególnych klientów. Za pomocą parametrów można na przykład ustawić walutę dla różnych klientów lub gałęzi znajdujących się w różnych krajach.

Należy pamiętać, że parametry bazują na zestawie danych, dlatego są definiowane na poziomie raportu/pulpitu nawigacyjnego, a nie na poziomie sesji użytkownika. Oznacza to, że różni użytkownicy, którzy korzystają z tego samego raportu w tym samym czasie, będą zawsze widzieli te same wartości parametru.

Related feedback