Pomiń nawigację

Interfejsy API pojemności usługi Power BI Embedded

czwartek, 15 marca 2018

 

W usłudze Power BI Embedded dodano obsługę interfejsów API automatyzacji na potrzeby przypisywania do obszaru roboczego pojemności na platformie Azure.

Aktualnie administrator obszaru roboczego z uprawnieniami do przypisywania pojemności może za pośrednictwem portalu usługi Power BI uzyskać dostęp do strony Edytuj obszar roboczy i wybrać pojemność, która ma zostać przypisana do obszaru roboczego. Nowy interfejs API Przypisywanie do pojemności replikuje to zachowanie. Za pomocą tego interfejsu API można przypisywać obszar roboczy, usuwać jego przypisanie oraz pracować z różnymi pojemnościami.

Dodaliśmy również interfejs API Pobieranie pojemności umożliwiający pobranie listy wszystkich pojemności, do których użytkownik ma dostęp (jako administrator pojemności i/lub użytkownik mający uprawnienia do przypisywania). W istniejącym interfejsie API Pobieranie grup jest dostępna dodatkowa właściwość umożliwiająca odczytanie pojemności dostępnej dla obszaru roboczego.

Wymienione tu dodatkowe interfejsy API umożliwiające zarządzanie obszarami roboczymi w pojemnościach stanowią dopełnienie narzędzi do automatyzacji dołączania nowych klientów z przypisanym do każdego z nich obszarem roboczym. Poniżej wymieniono główne kroki umożliwiające zautomatyzowanie tego procesu:

  1. Sklonuj obszar roboczy z zawartością analityczną dla nowego klienta.
  2. Połącz sklonowaną zawartość ze źródłem danych klienta.
  3. Wdróż klienta w środowisku produkcyjnym, przypisując sklonowany obszar roboczy do dedykowanej pojemności.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej