Przejdź do głównej zawartości

Protokół TLS 1.2 jest zalecany dla aplikacji usługi Power BI Embedded

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2019

W całej firmie Microsoft funkcjonują programy zapewniające klientom możliwość kontrolowania zabezpieczeń komunikacji z usługami firmy Microsoft. W ramach tych programów zdecydowanie zalecamy (i będziemy wymagać w przyszłości) uaktualnienie protokołu TLS działającego w Twojej aplikacji do wersji TLS 1.2. 

Czym jest TLS?

Transport Layer Security (w skrócie TLS) to zgodny ze standardami branżowymi protokół zaprojektowany do ochrony prywatności informacji przepływających w ramach komunikacji przez Internet. Protokół TLS jest używany w wielu przeglądarkach oraz aplikacjach internetowych komunikujących się za pomocą protokołów HTTPS i TCP.

Jeśli korzystasz z aplikacji .NET, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli Twoja aplikacja działa w programie .NET Framework 4.6 lub nowszym, niezmodyfikowana konfiguracja domyślna będzie nadal działać.
  • Jeśli Twoja aplikacja działa w programie .NET Framework w wersji starszej niż 4.6, możesz włączyć ten protokół programowo podczas uruchamiania aplikacji za pomocą następującego wiersza kodu:

System.Net.ServicePointManager  .SecurityProtocol |= SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls12;

Zestaw SDK interfejsu API usługi Power BI obsługuje standard .NET 2.0 od wersji 2.1.0, w której dodano obsługę protokołu TLS w wersji 1.2. Najnowszą wersję tego zestawu SDK możesz pobrać tutaj.

W przypadku programu PowerShell dodaj do skryptu programu PowerShell kod [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Jeśli masz oprogramowanie nieobsługujące platformy .NET, informacji powinien udzielić Ci jego dostawca. W większości języków programowania wystarczy dodać prosty wpis konfiguracji.

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym obsługi protokołu TLS 1.2 w aplikacjach firmy Microsoft.

  • Power BI Embedded
  • Security

Powiązane produkty