Aktualizacja wersji pomocniczej języka PHP w usłudze App Service w maju 2018 r.

Opublikowano: poniedziałek, 9 kwietnia 2018

W maju 2018 roku usługa Azure App Service zaktualizuje stosy języka PHP do najnowszych dostępnych wersji (w tym sterowniki MSSQL dla języka PHP 7.2). Aby uzyskać informacje dotyczące zmian w nowych wersjach, zapoznaj się z dziennikami zmian w witrynie internetowej języka PHP.

Wersja języka PHP

Dziennik zmian

5.6.35

http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.6.35

7.0.29

http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.0.29

7.1.16

http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.1.16

7.2.4

http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.4

Related feedback