Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zalecenia dotyczące wydajności dla usługi Azure Database for PostgreSQL są już dostępne

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2019

Usługa Azure Database for PostgreSQL może uczyć się i dostosowywać do obciążeń użytkowników. Ogólnie dostępna wersja funkcji Zalecenia dotyczące wydajności, która jest jedną z trzech funkcji składających się na zestaw funkcji Inteligentna wydajność, wyświetla użytkownikom listę zaleceń dotyczących tworzenia i usuwania nowych indeksów w celu potencjalnego zwiększenia wydajności obciążeń. Użytkownicy mogą wybrać zastosowanie tych zaleceń przez użycie polecenia SQL podanego z każdym wymienionym zaleceniem. Funkcja Zalecenia dotyczące wydajności jest włączana za pomocą powiązanej funkcji, Magazyn zapytań, która zbiera i przechowuje statystyki wykonania zapytań i rozpowszechnienia zdarzeń oczekiwania.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features