Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uporządkowane, klastrowane indeksy magazynu kolumn dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 08 maja, 2019

Magazyn kolumn to kluczowy element umożliwiający przechowywanie dużych ilości danych i wydajne wykonywanie zapytań. Dla każdej tabeli dzieli on przychodzące dane na grupy wierszy, a każda kolumna grupy wierszy tworzy segment na dysku. Uporządkowane, klastrowane indeksy magazynu kolumn optymalizują wykonywanie zapytań, umożliwiając wydajną eliminację segmentów.   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

— CREATE TABLE (Azure SQL Data Warehouse)
— CREATE COLUMNSTORE INDEX (Transact-SQL).

Przeczytaj ogłoszenie w blogu

  • Azure Synapse Analytics
  • Features