Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Migracja bazy danych Oracle do usługi Azure Database for PostgreSQL w trybie online jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Usługa Azure Database Migration Service umożliwia przeprowadzanie migracji baz danych Oracle hostowanych lokalnie lub na maszynie wirtualnej do usługi Azure Database for PostgreSQL w trybie online (z minimalnym przestojem). Dzięki temu można przeprowadzać odporne i wysoce niezawodne migracje baz danych Oracle na dużą skalę. Aby przeprowadzić migrację, wykonaj aprowizację wystąpienia usługi Database Migration Service w witrynie Azure Portal lub za pomocą programu Azure PowerShell i utwórz projekt migracji.

Aby dowiedzieć się więcej o przeprowadzaniu tych migracji, przeczytaj naszą dokumentację.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o usłudze Database Migration Service

  • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
  • Features