Przejdź do głównej zawartości

1 października 2025 r. interfejs API alertów usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor zostanie wycofany

Data opublikowania: 16 września, 2022

1 października 2025 r. interfejs API alertów usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor zostanie wycofany. Musisz przejść do korzystania z interfejsu API zaplanowanych reguł zapytań na potrzeby alertów dzienników do tej daty. 

Interfejs API zaplanowanych reguł zapytań dla alertów dzienników oferuje kilka ulepszeń, a w tym: 

  • Rejestrowanie alertów dotyczących wszystkich zasobów platformy Azure. 

  • Pojedynczy szablon do tworzenia reguł alertów dziennika. 

  • Obsługa alertów dzienników wymiarowych, automatycznego rozpoznawania i jednominutowych. 

Wymagana akcja 

Przejście do korzystania z interfejsu API zaplanowanych reguł zapytań na potrzeby alertów dzienników do 1 października 2025 r. Wszystkie reguły alertów, które nadal używają interfejsu API alertów usługi Log Analytics po tej dacie, zostaną automatycznie przełączone. 

  • Compliance
  • Retirements