TERAZ DOSTĘPNE

Nowe narzędzia są teraz dostępne w usłudze Azure Cloud Shell

Zaktualizowano: 07 sierpnia, 2019

Usługa Azure Cloud Shell ma teraz nowe narzędzia. Usługa Cloud Shell udostępnia interakcyjną uwierzytelnioną powłokę dostępną z przeglądarki do zarządzania zasobami platformy Azure z niemal dowolnego miejsca. Celem usługi Azure Cloud Shell jest zapewnienie dostępu w dowolnym czasie do aktualnego środowiska za pomocą najnowszych narzędzi do zarządzania. Nasze działania są oparte na opiniach użytkowników. Nowa wersja uwzględnia niektóre najczęściej zgłaszane kwestie. 

Do nowych narzędzi należą: 

  • Interfejs wiersza polecenia usługi Azure Functions — umożliwia tworzenie, testowanie, uruchamianie i debugowanie funkcji Azure Functions. Utwórz i uruchom swoją pierwszą funkcję Azure Function, wykonując te czynności
  • Bolt — Puppet Bolt to narzędzie typu open source, które automatyzuje zarządzanie infrastrukturą. Pozwala ono zautomatyzować zadania w codziennych przepływach pracy i zadania wykonywane w razie potrzeby. 
  • Packer — HashiCorp Packer to narzędzie do automatyzacji tworzenia obrazu maszyny, niezależnie od tego, czy jest to maszyna wirtualna, kontener czy źródło z jedną konfiguracją. 

Zaktualizowane narzędzia: 

Wypróbuj te narzędzia, aby zarządzać zasobami platformy Azure z przeglądarki na więcej sposobów niż dotychczas.  Dostęp do usługi Azure Cloud Shell i jej narzędzi można uzyskać w witrynie Azure Portal, autonomicznej usłudze Cloud Shell, aplikacji mobilnej platformy Azure lub rozszerzeniu konta platformy Azure dla programu Visual Studio Code.

Chętnie poznamy opinie, które pomogą nam w opracowaniu lepszego produktu.

  • Cloud Shell
  • SDK and Tools

Related Products