Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe środowisko integracji usług Stream Analytics i Azure SQL Database w witrynie Azure Portal

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Przesyłanie strumieniowe danych w czasie rzeczywistym do tabeli usługi SQL Database bezpośrednio z witryny Azure Portal przy użyciu usługi Azure Stream Analytics (teraz w wersji zapoznawczej). To środowisko umożliwia obsługę wielu różnych scenariuszy, takich jak samochód połączony z siecią, zdalne monitorowanie i wykrywanie oszustw. W portalu usługi SQL Database możesz wybrać źródło zdarzeń (centrum zdarzeń/centrum IoT), wyświetlać przychodzące zdarzenia w czasie rzeczywistym i wybrać tabelę do przechowywania zdarzeń. Można również napisać zapytanie w języku zapytań usługi Stream Analytics w portalu usługi SQL Database, aby przekształcić przychodzące zdarzenia i zapisać je w wybranej tabeli. Ten nowy punkt wejścia jest dodatkiem do środowisk tworzenia i konfiguracji, które już istnieją w usłudze Stream Analytics. To środowisko rozpoczyna się od kontekstu bazy danych, umożliwiając szybkie skonfigurowanie zadania usługi Stream Analytics i bezproblemowe przechodzenie między usługami Azure SQL Database i Stream Analytics.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • Features