Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe skrypty programu PowerShell usprawniające zbieranie danych i wykonywanie zapytań względem dzienników usługi Azure Monitor

Data opublikowania: 13 sierpnia, 2019

W Galerii programu PowerShell są teraz dostępne dwa nowe skrypty usprawniające wykonywanie zapytań względem dzienników i zbieranie ich w dziennikach usługi Azure Monitor:

  1. Invoke-AzOperationalInsightsQueryExport — usprawnij wykonywanie zapytań względem dzienników usługi Azure Monitor i eksportowanie ich wyników do pliku.
  2. Upload-AzMonitorLog — przekaż wynik każdego polecenia programu PowerShell do dzienników usługi Azure Monitor jako dziennik niestandardowy przy użyciu interfejsu API modułu zbierającego dane w usłudze Azure Monitor. Umożliwia on łatwe przekazywanie plików oraz przetwarzanie list i wszelkich innych informacji zbieranych przez program PowerShell.

 

 

 

 

 

 

  • Azure Monitor
  • Gallery

Powiązane produkty