Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje sterowania konserwacją

Data opublikowania: 23 września, 2020

Funkcja sterowania konserwacją zapewnia większą kontrolę nad operacjami konserwacji platformy podczas obsługi wysoce wrażliwych obciążeń. Dzięki niej można kontrolować wszystkie aktualizacje hosta, w tym aktualizacje bez ponownego uruchamiania, przez maksymalnie 35 dni. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla usługi Azure Dedicated Host i izolowanych maszyn wirtualnych.

Teraz oferujemy wersję zapoznawczą funkcji sterowania konserwacją, która umożliwia deklarowanie cyklicznego okna konserwacji dla aktualizacji stosowanych przez platformę Azure w usłudze Azure Dedicated Hosts i izolowanych maszynach wirtualnych. W związku z tym nie trzeba już ręcznie wdrażać aktualizacji, które od teraz będą inicjowane przez platformę Azure we wskazanym przez Ciebie czasie.

Funkcję sterowania konserwacją dodaliśmy również do automatycznego uaktualniania obrazów systemu operacyjnego w usłudze Virtual Machine Scale Sets. Teraz można deklarować codzienne okna obsługi, w których platforma Azure automatycznie zastosuje obrazy systemu operacyjnego do wystąpień zestawu skalowania. Ta funkcja jest dostępna również w wersji zapoznawczej.

W okresie obowiązywania wersji zapoznawczej nowe funkcje nie są dostępne w witrynie Azure Portal.

Dowiedz się więcej o zaplanowanej konserwacji z użyciem zestawów skalowania

Dowiedz się więcej o zaplanowanej konserwacji dla aktualizacji hosta

  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features