Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe rozszerzenie usługi Logic Apps dla programu Visual Studio Code

Data opublikowania: 24 września, 2018

Nowe rozszerzenie usługi Logic Apps dla programu Visual Studio Code jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej i zapewnia deweloperom większe możliwości w środowisku deweloperskim firmy Microsoft. To rozszerzenie jest przeznaczone dla deweloperów, którzy wolą wykonywać pracę związaną z integracją aplikacji w kontekście znajomych narzędzi deweloperskich, i zapewnia obsługę następujących zadań:

  • Tworzenie i edytowanie aplikacji logiki i kont integracji oraz zarządzanie nimi z poziomu dowolnej platformy deweloperskiej, na której działa program Visual Studio Code (Linux, Windows, Mac).
  • Korzystanie ze środowiska deweloperskiego programu Visual Studio Code, w tym z funkcji IntelliSense i zaawansowanego debugowania.
  • Uwzględnianie kodu integracji aplikacji w istniejących praktykach DevOps przy użyciu usługi Azure DevOps.

Ponadto udostępniliśmy rozszerzenie usługi Logic Apps dla programu Visual Studio jako rozwiązanie typu open-source także w serwisie GitHub.

Dowiedz się więcej.

  • Logic Apps
  • Visual Studio Code
  • Services

Powiązane produkty