Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje notesów programu Jupyter w usłudze Azure Cosmos DB są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 marca, 2020

Notesy programu Jupyter w usłudze Azure Cosmos DB udostępniają kilka nowych funkcji, które ułatwiają deweloperom i analitykom danych analizowanie i wizualizowanie danych usługi Azure Cosmos DB. 

Wśród tych nowych funkcji znajduje się możliwość zbiorczego przekazywania danych do kontenera za pomocą jednowierszowego polecenia %%upload, korzystania ze zintegrowanego eksploratora danych na potrzeby szybkich, wbudowanych wizualizacji, i używania polecenia %%sql do uruchamiania dowolnego zapytania względem usługi Azure Cosmos DB, w tym zapytań zawierających klauzulę GROUP BY lub VALUE. W galerii znajdują się również nowe przykładowe notesy objaśniające koncepcje usługi Azure Cosmos DB i ułatwiające rozpoczęcie pracy z interfejsami API usługi Azure Cosmos DB dla interfejsów API Cassandra i Gremlin. 

Włącz notesy już dzisiaj i wypróbuj te nowe funkcje na koncie usługi Azure Cosmos DB.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty