TERAZ DOSTĘPNE

W usłudze Event Grid ogólnie dostępne są teraz nowe funkcje

Zaktualizowano: 11 marca, 2019

Następujące funkcje, wcześniej dostępne w wersji zapoznawczej, są teraz ogólnie dostępne:

  • Zasady ponawiania prób
  • Obsługa utraconych komunikatów
  • Kolejki magazynu jako lokalizacja docelowa
  • Połączenie hybrydowe jako lokalizacja docelowa
  • Uzgadnianie ręcznej weryfikacji

Więcej informacji można znaleźć w blogu platformy Azure

  • Event Grid
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services

Related Products