Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe metryki przepustowości i operacji wejścia/wyjścia dysku umożliwiające identyfikowanie wąskich gardeł

Data opublikowania: 22 września, 2020

Usługa Azure Monitor zapewnia wgląd w zasoby wdrożone i uruchomione na platformie Azure. Usługa Monitor umożliwia wyświetlanie metryk, które są wskaźnikami wydajności zasobów platformy Azure niemal w czasie rzeczywistym, co pomaga klientom uzyskiwać wgląd w działanie platformy. Udostępniamy nowe metryki, które pomogą klientom identyfikować wąskie gardła operacji wejścia/wyjścia na dyskach we wszystkich posiadanych wdrożeniach. Te nowe metryki opisują wykorzystanie operacji wejścia/wyjścia zasobu w skali od 0 do 100%, gdzie wykorzystanie 0% oznacza, że zasób nie jest w ogóle używany, a wykorzystanie 100% oznacza, że zasoby działają z maksymalną wydajnością i stanowią wąskie gardło wydajności.

Oto nowe metryki ułatwiające diagnozowanie ograniczeń operacji wejścia/wyjścia dysków:

 • Procent zużycia operacji we/wy dysku danych na sekundę
 • Procent zużycia przepustowości dysku danych
 • Procent zużycia operacji we/wy dysku systemu operacyjnego na sekundę
 • Procent zużycia przepustowości dysku systemu operacyjnego

Oto nowe metryki ułatwiające diagnozowanie ograniczeń operacji wejścia/wyjścia na maszynach wirtualnych:

 • Procent zużycia buforowanych operacji we/wy na sekundę przez maszynę wirtualną
 • Procent zużycia buforowanej przepustowości przez maszynę wirtualną
 • Procent zużycia niebuforowanych operacji we/wy na sekundę przez maszynę wirtualną
 • Procent zużycia niebuforowanej przepustowości przez maszynę wirtualną

Dowiedz się więcej

 • Azure Monitor
 • Azure Disk Storage
 • Dyski zarządzane
 • Azure DevOps
 • Services