Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Nowe ustawienia domyślne automatycznego dostrajania usługi Azure SQL Database — marzec 2020 r.

Data opublikowania: 10 lutego, 2020

W marcu 2020 r. w usłudze Azure SQL Database zostaną wprowadzone nowe domyślne ustawienia automatycznego dostrajania zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności bazy danych.

Do istniejących serwerów, które nie mają skonfigurowanego automatycznego dostrajania, nowe ustawienia domyślne zostaną automatycznie zastosowane i włączone . Nie wpłynie to na serwery, które mają już skonfigurowane automatyczne dostrajanie.

Przy tworzeniu nowych serwerów usługi Azure SQL Database ustawienia domyślne automatycznego dostrajania będą następujące: FORCE LAST GOOD PLAN = enabled, CREATE INDEX = disabled i DROP INDEX = disabled.

Dowiedz się, jak włączyć automatyczne dostrajanie na serwerze lub w bazie danych.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Services