Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowy moduł środowiska Azure PowerShell jest dostępny w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 11 grudnia, 2019

Aktualizacja modułu platformy Azure dla programu PowerShell, która obsługuje najważniejsze zmiany w obsługiwanych usługach, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Ten zaktualizowany moduł będzie dostępny do pobrania i użycia jednocześnie w usłudze Azure CloudShell i w galerii programu PowerShell. Oprócz zmian dotyczących wszystkich usług platformy Azure dodano obsługę prywatnej usługi DNS, a moduły dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Functions są teraz również dostępne w wersji zapoznawczej.

Pobierz teraz

  • Cloud Shell
  • SDK and Tools

Powiązane produkty