Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe alerty ochrony przed zagrożeniami usługi ASC dla usługi Azure Resource Manager (wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 19 czerwca, 2019

Usługa Azure Security Center oferuje nowe alerty zabezpieczeń (w wersji zapoznawczej), które wykrywają nietypowe lub potencjalnie szkodliwe operacje przy użyciu warstwy zarządzania usługi Azure Resource Manager. Nowa logika ochrony przed zagrożeniami wykrywa zestawy narzędzi rozpoznania w środowisku chmury używane do mapowania zasobów platformy Azure i identyfikuje niezabezpieczone konfiguracje, które mogą zabezpieczyć trwałość dla atakującego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Warstwa zarządzania platformy Azure (usługa Azure Resource Manager) (wersja zapoznawcza).

 

  • Security Center
  • Security

Powiązane produkty