TERAZ DOSTĘPNE

Nowe raporty analityczne i aplikacja Azure Boards są dostępne dla platformy Slack

Data opublikowania: 26 lipca, 2019

W aktualizacji z przebiegu 155 usługi Azure DevOps wprowadzamy nowe raporty usługi Azure Boards, które ułatwiają śledzenie ważnych metryk zespołu. Nowe raporty są dostępne na karcie Analiza w centrach Tablice, Lista prac i Przebieg. Te raporty są w pełni interakcyjne i można je dostosowywać do swoich potrzeb. Ponadto z przyjemnością wprowadzamy nową aplikację Azure Boards dla platformy Slack. Aplikacja umożliwia monitorowanie aktywności elementów roboczych i tworzenie elementów roboczych z kanału platformy Slack.

Możesz teraz dodawać ręczne zatwierdzenia w wieloetapowych potokach YAML. Ponadto nadal ulepszamy integrację platformy Kubernetes. 

Więcej informacji można znaleźć na poniższej liście funkcji.

Ogólne:

Azure Boards:

Azure Repos:

Azure Artifacts:

Azure Pipelines:

Wieloetapowe potoki YAML

Hostowane maszyny wirtualne

Kubernetes

Test

Środowiska platformy Azure

Integracje

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty