Pomiń nawigację

Aktualizacja platformy .NET Framework 4.7.2 zostanie udostępniona dla aplikacji usługi Azure App Service

Data opublikowania: 08 sierpnia, 2018

Aktualizacja: ta aktualizacja miała pierwotnie rozpocząć się we wrześniu, ale zmieniono termin rozpoczęcia na środek października.

Planowane jest stopniowe wdrażanie aktualizacji platformy .NET Framework 4.7.2 dla aplikacji usługi Azure App Service w październiku 2018 roku. Obecnie te aplikacje korzystają z platformy .NET 4.7.1.

Rozważ lokalne testowanie swoich aplikacji przy użyciu nowej wersji 4.7.2 przed wrześniem. Nie przewiduje się zmian powodujących niezgodność, ale są możliwe pewne problemy ze zgodnością. Wcześniejsze testowanie może pomóc w bezproblemowej migracji.

Aby uzyskać więcej informacji o tej wersji, zobacz informacje o wersji .NET Framework 4.7.2. Możesz też wziąć udział w dyskusji o aktualizacji platformy .NET dla usługi App Service w serwisie GitHub.

  • App Service
  • Usługi mobilne
  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Aplikacje internetowe
  • Services