Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa platformy .NET Core dla bibliotek klienckich usług Azure Analysis Services jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 09 lipca, 2020

W odpowiedzi na opinie klientów obsługa platformy .NET Core dla bibliotek klienckich usług Azure Analysis Services jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Zacznij tworzyć aplikacje platformy .NET Core dla nowoczesnych środowisk międzyplatformowych i ukierunkowanych na chmurę, które są przeznaczone dla usług Analysis Services i Microsoft Power BI.

Nowe pakiety NuGet są równoważne istniejącym pakietom klienckim Analysis Services Management Objects (AMO) i ADOMD.NET dla platformy .NET Framework, co upraszcza migrację istniejących aplikacji do programu .NET Core. Teraz można używać rozwiązania Azure Functions v2, programu PowerShell Core, ASP.NET Core i innych nowoczesnych środowisk do łączenia się z zestawami danych i zarządzania nimi.

Rozpocznij pracę z pakietami w wersji zapoznawczej dla środowisk AMO i ADOMD.NET.

 

Uwagi:

  • Biblioteki są przeznaczone dla platformy .NET Core w wersji 3.0 i nowszej. Ponieważ platforma .NET Core ewoluuje i dodaje kolejne funkcje, biblioteki klienta usług Analysis Services mogą być ukierunkowane na wyższą wersję, zanim biblioteki staną się ogólnie dostępne.
  • Początkowa wersja bibliotek .NET Core obsługuje tylko usługi Azure Analysis Services i Power BI. Lokalne usługi SQL Server Analysis Services nie są obsługiwane.

 

  • Services