Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nawigator zapewnia teraz mapowanie zależności i analizę zmian w diagnostyce usługi App Service

Data opublikowania: 08 sierpnia, 2019

Nawigator jest teraz dostępny w diagnostyce usługi App Service dla aplikacji internetowych systemu Windows.  Nawigator udostępnia scentralizowany widok aplikacji oraz jej zależności wraz ze zmianami wprowadzanymi z upływem czasu. Po włączeniu funkcja automatycznie renderuje mapę zależności aplikacji oraz jej zależności w ramach tej samej subskrypcji i wyświetla zmiany wprowadzone w każdym zasobie, korzystając z usługi Analiza zmian.

Obecnie śledzimy zmiany wprowadzone w następujących zasobach:

  • Aplikacja sieci Web
  • SQL
  • Storage

Nowe środowisko ułatwia zidentyfikowanie zależności aplikacji internetowej oraz eksplorowanie zmian w ramach procedury rozwiązywania problemów. Nawigator w połączeniu z informacjami z istniejących danych diagnostyki usługi App Service może uzupełniać środowisko rozwiązywania problemów, udostępniając oś czasu grup zmian wprowadzonych w aplikacji internetowej i jej zależności. Korelowanie tych informacji z innymi informacjami oferowanymi w diagnostyce usługi App Service może ułatwić lepsze zrozumienie zmian oraz zawęzić potencjalne przyczyny zachowania o złej kondycji.

Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących włączania Nawigatora i używania go, zobacz Uzyskiwanie wglądu w zależności aplikacji za pomocą Nawigatora.

Następne kroki  

Dowiedz się więcej na temat diagnostyki usługi App Service

Zobacz tę dokumentację w artykułach Analiza zmian i Usługa Analiza zmian

Zadaj pytania lub wyraź swoją opinię pod adresem diagnostics@microsoft.com.

  • App Service
  • Features
  • Services

Powiązane produkty