W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja z funkcjami macierzystymi między usługami Azure Cosmos DB i Azure Functions

Data opublikowania: 25 września, 2017

Używając integracji z funkcjami macierzystymi między usługami Azure Cosmos DB i Azure Functions, można szybko dodawać funkcję wyzwalacza bezpośrednio z konta usługi Azure Cosmos DB. Zaletą funkcji wyzwalacza jest jej wykonywanie tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia, co powoduje wyzwolenie wywołania funkcji. Przy użyciu usług Azure Functions i Azure Cosmos DB można tworzyć i wdrażać oparte na zdarzeniach, globalne aplikacje niekorzystające z serwera, które oferują dostęp z bardzo małym opóźnieniem do bardzo zaawansowanych danych dla ogromnej liczby użytkowników na całym świecie.

Dowiedz się więcej o integracji z funkcjami macierzystymi.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Cosmos DB.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Functions. 

  • Azure SQL Database
  • Features

Powiązane produkty