Przejdź do głównej zawartości

Zmiany nazw: długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych usługi Azure SQL Database, regiony dla instytucji rządowych USA

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2018

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., nazwy długoterminowego przechowywania kopii zapasowych zmienią się z „magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR” na „magazyn kopii zapasowych LTR”. Ceny nie ulegną zmianie, ale będzie konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na nazwach.

Informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator GUID zasobu

Nazwa usługi

Region

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Poprzednia nazwa w portalu EA Portal

Nowa nazwa w portalu EA Portal

1e43fe07-77b7-45c8-a510-dae18349ddc6

Data Services

US Gov AZ

Magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR

Magazyn kopii zapasowych LTR

Data Services — SQL Database — magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR — US Gov AZ — wersja zapoznawcza

Data Services — SQL Database — magazyn kopii zapasowych LTR — US Gov AZ — wersja zapoznawcza

882217fc-bc7f-4203-b833-94d7f7a16f1f

Data Services

USGov

Magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR

Magazyn kopii zapasowych LTR

Data Services — SQL Database — magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR — USGov — wersja zapoznawcza

Data Services — SQL Database — magazyn kopii zapasowych LTR — USGov — wersja zapoznawcza

5288f1f9-29e3-42e2-8e15-453ae2e1bde4

Data Services

US Gov TX

Magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR

Magazyn kopii zapasowych LTR

Data Services — SQL Database — magazyn kopii zapasowych RA-GRS LTR — US Gov TX — wersja zapoznawcza

Data Services — SQL Database — magazyn kopii zapasowych LTR — US Gov TX — wersja zapoznawcza

  • Azure SQL Database
  • Services