TERAZ DOSTĘPNE

Zmiany nazw: Azure Database for MySQL

Data opublikowania: 21 marca, 2018

Usługa Azure Database for MySQL jest ogólnie dostępna począwszy od 1 maja 2018 r. Zmienione również zostaną nazwy powiązane z usługą Azure Database for MySQL. Nowe nazwy będą widoczne na rozliczeniu.

Informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli:

 

Identyfikator GUID zasobu

Poprzednia nazwa usługi

Nowa nazwa usługi

Poprzedni typ usługi

Nowy typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Region

Poprzednia jednostka miary EA

Nowa jednostka miary EA

Poprzednia nazwa w portalu EA Portal

Nowa nazwa w portalu EA Portal

0f9a7496-14b7-480d-b66e-b79d4356bf88

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodni region Azji i Pacyfiku

b7fe5e35-d32d-44cc-86e3-a766704e1f31

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

f60b33d6-d719-42aa-9672-2ce58c77274b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Australia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Australia Wschodnia

4565be6e-aa70-4a7a-a0cb-ac79e5a6ba78

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Australia Południowo-Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Australia Południowo-Wschodnia

1afb4776-3332-459d-bdfa-a8393c9ad292

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Brazylia Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Brazylia Południowa

0658f2fc-5393-493d-b326-9be30afc0605

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Kanada Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Kanada Środkowa

10730f21-6e06-436b-ba0b-e36853f13865

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Kanada Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Kanada Wschodnia

5ce3d513-aa9e-4ff2-885e-dda463f9a6f2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Europa Północna

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Północna

a902bae7-1666-4dd8-a0b6-b9c66dcc1e04

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Europa Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Zachodnia

98e0acc7-8054-4927-9ea7-59c78bb5dc68

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Indie Środkowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Indie Środkowe

a2b17f71-47bf-4dd9-8974-a20ba5ca746e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Indie Południowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Indie Południowe

434d3018-f2f6-4e5f-b4d5-6ab0423df279

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Indie Zachodnie

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Indie Zachodnie

739c9cd8-560e-45be-8760-25a43c8a53a6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Japonia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Wschodnia

ee9ce0c6-1e98-49ec-9f28-1155349299f7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Japonia Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Zachodnia

f26f898a-3811-4992-a603-8f7844aeb37c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Korea Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Korea Środkowa

dcf0d57e-9d31-463f-afea-b297a4c57ce1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Korea Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Korea Południowa

5cb936ce-67aa-4588-9b28-3f45402f1672

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Północne Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Północne Zjednoczone Królestwo

bbc83215-7978-49dc-9f5e-d836884d2ccb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowe Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowe Zjednoczone Królestwo

0b2d5dec-dfc7-4028-9b3f-2eb128d2b36d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

76c7059a-fd47-4e8c-ae0e-d59f595e9bdf

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

ac0f58ed-0b44-4d9a-ad95-f15570cd0810

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Środkowe stany USA

64edbbda-a5ec-4b34-898e-b3d34945367d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Wschodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA

8ea9e21c-7daa-4fa7-8b10-752f0f6341a6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Wschodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA 2

2e87c0ea-c8c2-460f-987d-1a05c0152bcb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Północno-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Północno-środkowe stany USA

4d05d588-650e-480f-8121-3c605d7af600

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowo-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-środkowe stany USA

7581e5ca-530b-4b1a-9486-f0776fec0616

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnie stany USA

b66aacf3-d0d5-4e51-a333-985ac90779af

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnie stany USA 2

8236a0c3-3f25-4273-a591-9ded77c77b5a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnio-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 4. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnio-środkowe stany USA

c8f2e7a6-5d69-4844-a0d0-9959d5dc6bc2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodni region Azji i Pacyfiku

b5a2d802-51ba-4b19-a8f5-bb25c9149ba0

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

231d5216-b6a0-437e-b440-2441d6cac36b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Australia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Australia Wschodnia

82c2350c-ad3a-4763-923a-397d486cb695

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Australia Południowo-Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Australia Południowo-Wschodnia

31e27ee8-e7fa-4893-a18e-a0c69ecfca12

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Brazylia Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Brazylia Południowa

2fe10543-4a6d-4e83-9b3b-7f3a4a8ff913

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Kanada Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Kanada Środkowa

e1ec4c1c-6699-479d-9769-fa861b6ec62d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Kanada Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Kanada Wschodnia

5930396d-baa4-4255-97ad-4d2bb25f18a3

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Europa Północna

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Północna

d105aee9-4d89-4ee3-b3a3-ce2a83b1167f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Europa Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Europa Zachodnia

a2f5b440-db3f-4e78-bc4f-f95ecfc41849

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Indie Środkowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Indie Środkowe

e5b97147-c82d-4c61-bbf2-f05c38c5afe6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Indie Południowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Indie Południowe

9d13c090-ead9-441c-ab6f-d130f074bfbf

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Indie Zachodnie

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Indie Zachodnie

5dbcd9ca-3a71-4c94-9917-575dcdc6ccce

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Japonia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Wschodnia

92cd7a22-b078-432f-a8ae-d12c41062cb8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Japonia Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Japonia Zachodnia

8ef96996-ea39-4e59-accc-f88eef795a3d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Korea Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Korea Środkowa

30ac1d5b-def8-4f02-817d-77b6e94fd0be

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Korea Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Korea Południowa

e5abe425-2192-46f0-a112-70a7f19c6ef5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Północne Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Północne Zjednoczone Królestwo

f003eb99-ce78-42ba-959c-21dcedf666bc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowe Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowe Zjednoczone Królestwo

bd74755e-fd0e-4f51-b6b0-a4d963c04d19

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

e010a4fa-91d3-4769-ba3d-40a6df4071b8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

5a29f6e3-b254-4e90-9979-0c0bc29980f7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Środkowe stany USA

aca4d605-004f-4866-9e10-5466876a7416

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Wschodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA

1d651d60-dc4a-4c57-982f-9a2e6c56bf5e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Wschodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Wschodnie stany USA 2

ff8f5d04-0a7b-45bf-92ab-28dd64553a67

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Północno-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Północno-środkowe stany USA

d22a2661-3f93-4648-9b3f-fd71fa14c163

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Południowo-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Południowo-środkowe stany USA

af4e4466-d876-4c15-b494-0301e901908a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnie stany USA

5e2ac04a-f530-4952-ba34-294239010940

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnie stany USA 2

4d954acd-a09c-4a8e-b037-a129b0626180

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji

2 rdzenie wirtualne

Zachodnio-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowe 2 rdzenie wirtualne 5. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — 2 rdzenie wirtualne — Zachodnio-środkowe stany USA

c69da191-1e62-467f-a25f-81f502845024

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Wschodni region Azji i Pacyfiku

a7fed024-4d75-44b6-b27c-b862aa7c3172

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

df4e751b-0f43-4efd-b539-78beea5cab7a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Australia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Australia Wschodnia

35c7045a-8907-4816-9116-59ededcc64ad

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Australia Południowo-Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Australia Południowo-Wschodnia

fdc49f54-0e98-453f-9cdf-9d1998a43793

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Brazylia Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Brazylia Południowa

2be35214-5c05-451f-a228-0e52ecb16ed5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Kanada Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Kanada Środkowa

daba90d2-f8a7-4b9d-ae06-8cf1bef2682a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Kanada Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Kanada Wschodnia

bb4efef1-0e22-4e28-8f3f-7f24fafb9dce

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Europa Północna

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Europa Północna

4840dac1-5fc3-4a1c-83d6-7289f966c3e8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Europa Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Europa Zachodnia

39b4b110-ee06-40ce-b0af-9386f14ac290

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Indie Środkowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Indie Środkowe

e2038dba-1156-46c4-9d5c-8dad916d2ba6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Indie Południowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Indie Południowe

71438911-5df9-46f2-9fee-e91a55075cf5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Indie Zachodnie

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Indie Zachodnie

7a27440e-529b-4dae-8ad3-01a5868a9be0

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Japonia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Japonia Wschodnia

79d35df3-b17e-4d1d-a7a1-295d9d92be46

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Japonia Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Japonia Zachodnia

df599355-c3e3-4909-b95e-8686c22bb0ba

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Korea Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Korea Środkowa

0bc13560-5abc-43df-97f8-9eb8bdbf15cc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Korea Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Korea Południowa

0a132e0b-89ae-4c3b-99cf-8c208fb244df

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Północne Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Północne Zjednoczone Królestwo

1442e72e-cdad-4acb-af40-7e72381a83b7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo

13891dd9-c981-444a-9b13-6624592222ec

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

bcf76182-2c3a-481f-9018-8ccd06ca4357

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

fff30530-1e0c-4f4d-b4e7-a9a87d21acfd

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Środkowe stany USA

c785a724-3b14-41d4-8580-794b5545f616

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Wschodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Wschodnie stany USA

28e8edd1-f2d5-4ab3-a62a-556c77a214f2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Wschodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Wschodnie stany USA 2

6fda6a3a-c306-4831-857c-1e88469b671a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Północno-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Północno-środkowe stany USA

b85227ca-3d4e-4a7f-94b0-f82b205143c2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Południowo-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Południowo-środkowe stany USA

657f2d90-5efa-4c1c-813f-a396b080bf7e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Zachodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Zachodnie stany USA

b233b52f-d895-4187-aad0-9244c5a6cec8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Zachodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Zachodnie stany USA 2

4151fdaf-4bda-4426-8349-25d02ebf87f7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy

Dane przechowywane

Zachodnio-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — dane przechowywane — Zachodnio-środkowe stany USA

be97e596-45ec-49d4-8b51-2f22a45a81a1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Wschodni region Azji i Pacyfiku

a4e43fa6-61f9-4c39-ba7a-2d17341088c1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

cf807d93-6759-4081-9867-01ffc326a08f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Australia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Australia Wschodnia

e43b7a2f-6d35-4824-a3a8-2829cc6d0b13

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Australia Południowo-Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Australia Południowo-Wschodnia

7be3b648-3a83-47ae-974d-f50547b53b81

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Brazylia Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Brazylia Południowa

fa3c62a4-8b40-4c02-b495-4cfad8d87a88

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Kanada Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Kanada Środkowa

5c0fc18c-3281-43d1-a0b3-1ff84750081e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Kanada Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Kanada Wschodnia

efabc20f-219a-488d-b74c-eb7d3a6a7ddf

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Europa Północna

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Europa Północna

916ccc8b-dc92-4061-9709-12dd6d12126a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Europa Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Europa Zachodnia

52b03016-7617-4c78-b67a-00d920c33949

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Indie Środkowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Indie Środkowe

9890aaf5-027e-4fa8-8189-fc520bc3d514

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Indie Południowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Indie Południowe

9b465a54-f619-4d00-9747-b3aea70f07c7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Indie Zachodnie

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Indie Zachodnie

0afbd3f2-c0df-490a-9ff6-ec066cbfda53

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Japonia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Japonia Wschodnia

e2404a9b-6dae-441c-be2e-5844382ff5ef

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Japonia Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Japonia Zachodnia

3c672816-b1f7-4e1a-b067-3bc52b8a9d14

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Korea Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Korea Środkowa

a018a649-a591-4f40-bb10-2e346fcee5d9

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Korea Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Korea Południowa

a330120d-b0d0-4f15-bd13-54006a101563

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Północne Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Północne Zjednoczone Królestwo

3a39a84d-70d1-4ff5-a5fa-9523f70855c1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo

01414974-0a37-4fb2-ac6b-56589ba79cdb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

c21c322c-b98f-4013-ba0d-43384d24417f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

1a870f34-95ea-4366-ba9f-1b606200f802

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Środkowe stany USA

9d14809d-ad58-423c-8bf2-c5792122b366

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Wschodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Wschodnie stany USA

fbce50b8-dad3-4c6a-b069-b5f64b7116dc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Wschodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Wschodnie stany USA 2

fff41fb4-ab8f-4e76-b776-f5b3b8c6baad

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Północno-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Północno-środkowe stany USA

fa554d6a-0652-48d5-bbc2-818a66d088ef

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Południowo-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Południowo-środkowe stany USA

a4bd396f-1e2a-47c0-900e-6188b6ebe57b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Zachodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Zachodnie stany USA

20c5f831-fe94-4237-be47-c0791b7c3223

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Zachodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Zachodnie stany USA 2

072d1176-2855-448b-ace6-6e658155904c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Magazyn ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane

Zachodnio-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn ogólnego przeznaczenia — dane przechowywane — Zachodnio-środkowe stany USA

b739c5bf-6751-4405-b59b-90f4797a4983

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Wschodni region Azji i Pacyfiku

08f533c2-2eb3-4d30-b4bb-b2f1113537d6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

3af03dd4-fae3-4f21-9b8e-b3fee1fdb5eb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Australia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Australia Wschodnia

1ba91f24-a428-4fda-a8e7-f8b6acd5afa6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Australia Południowo-Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Australia Południowo-Wschodnia

1de749b6-5d27-49d5-a302-1e9f1416a0eb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Brazylia Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Brazylia Południowa

13c457f4-ec3e-4329-9356-893d54caf0ce

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Kanada Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Kanada Środkowa

cc1ddacc-62fc-45d5-a6f7-d6dad2ebb4b5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Kanada Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Kanada Wschodnia

2f5c60e0-f3b0-4148-826a-57a7aac9034e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Europa Północna

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Europa Północna

aa691dd7-1292-4d35-ace1-a59eab699f0f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Europa Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Europa Zachodnia

d7abaf9b-3892-4b24-ac4b-1654c0a075a6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Indie Środkowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Indie Środkowe

e169053c-d403-4083-9038-9c70fee3fffe

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Indie Południowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Indie Południowe

f3caffc0-46e2-463e-a816-c6b90a6d7206

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Indie Zachodnie

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Indie Zachodnie

5ed1d3b1-4087-439f-93b3-c349cd43e40e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Japonia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Japonia Wschodnia

19c82c24-0332-4289-ab2c-a42d38d9e244

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Japonia Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Japonia Zachodnia

a8f2a234-39fc-4299-81d1-78dd88fa85be

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Korea Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Korea Środkowa

ff5a62a6-ccf7-4c84-9a08-0df354d01f17

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Korea Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Korea Południowa

c2999e86-1e8c-47ba-a4f8-f5e45f587193

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Północne Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Północne Zjednoczone Królestwo

2a14683d-78fd-4b30-987b-80e8bba224e6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo

b51b96a8-c1bb-4ce4-81ce-623f4ea71d87

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

d46a27b1-dfe5-4f05-ab1d-87a972c765f5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

5f3af001-74d0-470e-9a3d-14e9f6b206d5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Środkowe stany USA

31027f06-8321-4829-bf54-328cdab18d9b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Wschodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Wschodnie stany USA

50c6fb1c-c60a-4082-8e74-88bc8b481f44

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Wschodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Wschodnie stany USA 2

8d4f52e4-318b-49ff-9554-445bd2024b04

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Północno-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Północno-środkowe stany USA

88681436-ce60-4d51-8cca-22b60bace855

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Południowo-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Południowo-środkowe stany USA

27abf056-015b-4b50-9f84-24f758b5ad40

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Zachodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Zachodnie stany USA

71091613-0af6-4a70-b7fb-35c022384ee5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Zachodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Zachodnie stany USA 2

68dc92c3-e6de-4c0b-b5fc-0861806ecccd

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności

Dane przechowywane

Zachodnio-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn zoptymalizowany pod kątem wydajności — dane przechowywane — Zachodnio-środkowe stany USA

d19cb464-2c5d-45ff-9d28-3dde25ffdc6e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Wschodni region Azji i Pacyfiku

4d1e2b72-a02a-45d8-bef7-9a3d6e2eccea

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

cb3138a3-1ecc-4f34-b6cc-ee50ed82ab1b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Australia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Australia Wschodnia

95f59ab1-a3ea-40cf-b72f-25e4d12b0686

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Australia Południowo-Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Australia Południowo-Wschodnia

196c9a16-9ebc-46be-ae35-a9b2bcb4a680

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Brazylia Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Brazylia Południowa

94b367b6-9688-47c8-8203-3646e19d26d0

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Kanada Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Kanada Środkowa

fd14090e-24f5-439b-836f-dff27a3a99e1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Kanada Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Kanada Wschodnia

13b2bd4a-5db6-4cd8-a581-e84f84665994

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Europa Północna

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Europa Północna

42659dd5-620a-41ce-ad61-190762790334

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Europa Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Europa Zachodnia

14acafba-7564-4baa-8711-091de6f93068

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Indie Środkowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Indie Środkowe

44b26b92-9e17-4b6d-871f-c113d6a6a00e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Indie Południowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Indie Południowe

d30a0be5-595d-42cc-9a90-ebaca5b491a5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Indie Zachodnie

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Indie Zachodnie

49acdbdf-ee0b-4f2f-8cc3-8a6c530ddb9f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Japonia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Japonia Wschodnia

1a6a7d69-b36f-4df1-ad51-bcfbd8534a52

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Japonia Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Japonia Zachodnia

a3d62052-e10b-4cde-9da0-2e7ea50d8011

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Korea Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Korea Środkowa

e5f2d8ba-860b-42ac-b4cd-dec411650aff

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Korea Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Korea Południowa

ff8168c9-18d6-46c9-b9f7-b119a8c3015c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Północne Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Północne Zjednoczone Królestwo

87294b64-419a-45c7-b2c0-fd22e4d33c5f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Południowe Zjednoczone Królestwo

cf53cf2b-e048-44e9-95e0-915cb904ed49

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

386ec7f2-1d82-4788-a36c-c36e38d0f40a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

fabd4811-4f11-4b20-ae00-ec69b839a129

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Środkowe stany USA

8d36094d-811b-4857-9bf6-054b85df5528

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Wschodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Wschodnie stany USA

a0cd6a11-bcfb-47f5-b149-29c58277965f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Wschodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Wschodnie stany USA 2

b5db149b-00d7-4fa2-a195-5f0b954d81f5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Północno-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Północno-środkowe stany USA

b201d1c9-546f-4476-8096-24a65c3227f6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Południowo-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Południowo-środkowe stany USA

0d655747-625d-4b8b-a25d-178b93fd5f72

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Zachodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Zachodnie stany USA

5a335f51-3e8f-40cc-8eae-5a2cbbf03d11

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Zachodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Zachodnie stany USA 2

31343430-4b0a-41e5-997b-a32d6a89b314

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (GRS)

Dane przechowywane GRS

Zachodnio-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane GRS — Zachodnio-środkowe stany USA

e7ec4daa-9746-4077-b010-5a4c543a49b8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Wschodni region Azji i Pacyfiku

0bf3a90d-8021-4a3b-b6d2-72f3f7e2976d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

2858db55-bcba-4c7a-bd40-101ae015cb15

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Australia Wschodnia

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Australia Wschodnia

16d532f8-82a5-428c-a5f9-63b8d8bea81c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Australia Południowo-Wschodnia

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Australia Południowo-Wschodnia

056f703d-9f14-4d07-8985-2d4ddc792436

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Brazylia Południowa

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Brazylia Południowa

a087aa2b-4940-4654-a537-c69ec6f05417

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Kanada Środkowa

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Kanada Środkowa

5d4000d1-0a62-4450-8dbf-a9b8759cb789

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Kanada Wschodnia

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Kanada Wschodnia

dcf9948a-5121-4b55-bfc2-f907fb0959d3

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Europa Północna

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Europa Północna

3580c4a2-57fd-4177-867e-f973270b53cf

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Europa Zachodnia

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Europa Zachodnia

196f3bb8-03ef-49a3-b3a8-b7910681603f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Indie Środkowe

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Indie Środkowe

b353f072-f565-465a-bbee-8176e7bc654f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Indie Południowe

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Indie Południowe

ad45b718-fd34-42d8-9617-3a9bf32bc9e7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Indie Zachodnie

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Indie Zachodnie

72096e13-3412-47d4-833d-2c9fcbb682bc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Japonia Wschodnia

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Japonia Wschodnia

5c1a0843-5eca-433b-8a4e-a4dbf1508705

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Japonia Zachodnia

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Japonia Zachodnia

87692711-2ffc-4631-b7e1-3286224405a9

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Korea Środkowa

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Korea Środkowa

caa8513a-0f08-41ab-936b-4927681c9101

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Korea Południowa

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Korea Południowa

7c414293-9114-456b-9369-520a062a562f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Północne Zjednoczone Królestwo

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Północne Zjednoczone Królestwo

e397b618-875b-409b-931e-c8a1043ad73d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Południowe Zjednoczone Królestwo

a2c11c8f-0ffb-420a-8f12-3f0a01b7fcbd

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

4b90e2e4-18b6-448e-8e97-2242589d7944

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

c2c683f0-61db-4296-951f-439a71459bb2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Środkowe stany USA

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Środkowe stany USA

bdf071af-3118-415e-9780-aee14b7b2019

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Wschodnie stany USA

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Wschodnie stany USA

f7cfaea2-3f84-4c77-9e3d-e958a2d27e6a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Wschodnie stany USA 2

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Wschodnie stany USA 2

010c7f8e-cea0-4685-ba44-890bf97c1e8f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Północno-środkowe stany USA

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Północno-środkowe stany USA

937937cc-ee45-4ab9-96ac-15a4a8a0ddf5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Południowo-środkowe stany USA

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Południowo-środkowe stany USA

fcc11155-c14e-4a60-bca2-bcb452e18136

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Zachodnie stany USA

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Zachodnie stany USA

08768366-2ae1-4f2e-808b-24506a6ac144

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Zachodnie stany USA 2

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Zachodnie stany USA 2

c7982b64-cfe7-467e-9743-84dbf5137140

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn podstawowy

Podstawowa liczba operacji We/Wy

Liczba operacji We/Wy

Zachodnio-środkowe stany USA

10 mln operacji

10 mln operacji

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowa liczba operacji We/Wy — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn podstawowy — liczba operacji We/Wy — Zachodnio-środkowe stany USA

c9d0d610-5e52-442e-801e-eeef1670d30f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Wschodni region Azji i Pacyfiku

2996e579-ebd0-41fd-84d9-2345ac2948fc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

d96ffe2f-7e90-4db6-8fd2-71fc41c11158

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Australia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Australia Wschodnia

d613f9e0-3829-4773-8803-77a721a29429

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Australia Południowo-Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Australia Południowo-Wschodnia

bccff9b7-f6ef-4f64-80cc-5c95cd2bdbe7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Brazylia Południowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Brazylia Południowa

a6e43350-5978-4386-bb48-ed649c0eef14

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Kanada Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Kanada Środkowa

dbe5384e-417e-4cb0-8f6a-6707b13ec806

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Kanada Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Kanada Wschodnia

7d1637f2-0eb8-4547-8182-e079fb3f1238

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Europa Północna

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Europa Północna

7f71fc3f-606e-4258-b31d-2079a3e18fd5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Europa Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Europa Zachodnia

7d45c41a-e357-4d13-9976-b712e2463da1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Indie Środkowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Indie Środkowe

1351b325-2888-4591-9438-8a073b39f451

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Indie Południowe

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Indie Południowe

0414861f-9458-4c64-a3c3-256dbc2d6422

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Indie Zachodnie

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Indie Zachodnie

b040eed0-13cb-4e7b-876a-3ea2358246af

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Japonia Wschodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Japonia Wschodnia

0604af4c-793a-4176-811d-f2d8f89c4172

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Japonia Zachodnia

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Japonia Zachodnia

8f68f05b-afff-4243-8bc3-380a386b288c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Korea Środkowa

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Korea Środkowa

293018aa-63f1-4fce-9703-f88267884003

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Korea Południowa

100 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Korea Południowa

c8f6686f-0cee-4aee-adea-f28e2df3c40a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Północne Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Północne Zjednoczone Królestwo

a2fe1a82-6f1a-42f0-951b-bc69f9dd5c6a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Południowe Zjednoczone Królestwo

7d1e95f0-ce7c-4e83-b39c-6c33bf1f81f5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

83c24f20-5043-4335-9875-49ff83970f1d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

ddd5f129-dfb4-4817-8a28-cba6501f3ef0

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Środkowe stany USA

4fb43290-4051-45f2-b23e-e68dcfee7b36

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Wschodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Wschodnie stany USA

34ccfbc9-457a-4541-9eb4-614c19b64eca

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Wschodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Wschodnie stany USA 2

c5437c24-e0f7-4256-836a-22c8abd5aa6c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Północno-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Północno-środkowe stany USA

9b6f4fe4-d327-44bc-a6fa-ffd456b79e45

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Południowo-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Południowo-środkowe stany USA

a9922b01-96b7-4292-9583-5e895263a921

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Zachodnie stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Zachodnie stany USA

3f793aa0-b86b-4cfc-9f50-778b7b9ac948

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Zachodnie stany USA 2

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Zachodnie stany USA 2

25537d03-8876-4b3a-bf9e-ece60fe664cf

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych (LRS)

Dane przechowywane LRS

Zachodnio-środkowe stany USA

10 GB

10 GB/miesiąc

Data Services — Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — magazyn kopii zapasowych — dane przechowywane LRS — Zachodnio-środkowe stany USA

83ab4175-fa00-4b5a-82cc-401397751b53

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodni region Azji i Pacyfiku

c014ca4d-7bb4-46fb-a8ca-f378487fce73

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

00e059cf-8245-44d9-9d0c-883d7a182054

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Wschodnia

c85adfae-971e-4645-8ace-3c3700579176

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Południowo-Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Południowo-Wschodnia

ffbf497b-eee2-4474-a442-87a7e5c1c364

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Brazylia Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Brazylia Południowa

6d906288-c47f-4342-8e3d-0cf88df3532f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Środkowa

e7abfdbf-be0d-42a4-b014-466c6a6aff3d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Wschodnia

d82f3d83-ae9c-498b-b757-1a64066de9e9

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Północna

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

e2a5212c-0ef7-4cd9-b948-addda30204fa

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

cae38fcb-f62d-4f2b-b74e-c005a6d70e00

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Środkowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Środkowe

371a0b4e-4c12-4bea-be69-f0c01f124d96

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Południowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Południowe

b609a178-7f8c-4b06-b1d8-fb2167cb00ee

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Zachodnie

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Zachodnie

32cd7663-93c7-4cb4-9909-2d97e70d868f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

360e702b-eb7f-43d6-a265-2eac6fa8e8ac

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Zachodnia

908af6f6-571b-4c42-8b19-cc2adc3a366a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Środkowa

f217ec97-07d4-47ef-b160-bcb9ce3591e5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Południowa

03f04cb1-63ac-46c4-8f59-941e3025e999

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Północne Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Północne Zjednoczone Królestwo

6b7fa16b-e249-4ca5-85a6-e5c7d59d82e5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo

9f7218ae-9eee-4b52-8618-9ad44c6aa6a8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

7d7f6bd8-5c4c-4b8e-8288-4dc3dd5503af

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

a831dde3-daec-4c74-a0b6-ca23bcc71657

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

8c72e3ea-706d-4e8a-a171-2698c5ffcb37

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

c3ad32ad-d892-4e58-b6bc-bcca32c74ae9

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA 2

12fc6227-d9e6-4bd1-b3f6-457cd79d6575

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Północno-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Północno-środkowe stany USA

114904c3-a6ea-46ed-b97c-e5131450652e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

82cd3126-12fc-4039-a809-b696bf1e212b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA

8ce5ac12-d1e9-491b-83cc-4fa208c9a226

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA 2

815cd948-377a-4850-bb6d-0e46f6fd0e0e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 4. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnio-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnio-środkowe stany USA

b5e9c290-4045-4f8f-a3a6-c65de2ba796a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodni region Azji i Pacyfiku

3fa1b61f-02a8-4a53-9c46-141ce199e41b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

09c23d96-4e75-471a-9acc-852afa2d3f63

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Wschodnia

2d963e63-5e70-4934-a8f1-228e9435779b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Południowo-Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Południowo-Wschodnia

d47c6b74-f28b-4178-b98b-05fca6470035

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Brazylia Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Brazylia Południowa

bb1ff122-b569-49dc-896e-186983fee5ce

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Środkowa

3d909ede-4956-4a78-abc5-2bdfa3f2c1c6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Wschodnia

017c9dda-da7a-423d-b753-1d4e84f7256f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Północna

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

466d20a5-f513-4b43-9edc-6a86b3b468a2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

82dd324b-5f2e-44c3-9971-8793af5751a5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Środkowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Środkowe

4b7d121f-109d-465d-a985-449d1af0fad2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Południowe

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Południowe

62e65090-2e03-402e-83ec-b88dde64fb83

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Zachodnie

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Zachodnie

311b8766-190d-4fb7-adff-f2831be740ce

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

5ed22f84-3f69-4943-8820-6c2d3641c959

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Zachodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Zachodnia

df52a0e0-84ec-4c10-9609-7a47457c8fcb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Środkowa

b937ffff-137a-42c2-9685-5d1baccf3e61

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Południowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Południowa

0bbfabb0-0f10-47a0-88b2-81c1a42d3aeb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Północne Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Północne Zjednoczone Królestwo

855a62f7-11ad-4f48-8703-9fb141aab3f3

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo

e9fba993-4a24-4fc2-ae6c-e4126f8dbc32

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

1e18fe94-bcfd-40cb-98b3-3a5631be3d92

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

48bf4297-686d-4105-87a0-55d2e2bcd135

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

ce6672a7-8e13-4ea7-a47e-d2901142758e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

65e103bd-27c4-4ef1-9300-60c8e0a6da1a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA 2

aea696a1-bb30-412c-944c-5228296c8f6a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Północno-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Północno-środkowe stany USA

6e35d841-310b-420f-97ae-40a19aa7bd14

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

2afe8801-dc63-4a52-81d2-92dfc8f76093

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA

ae6f02bd-d2f7-4bcc-8058-104b706f51b8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA 2

c6a0f856-8f7d-4e76-a578-93db0f93b97c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Podstawowe obliczenia 5. generacji

Podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnio-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — podstawowy rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — podstawowe obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnio-środkowe stany USA

efdb8dd8-8e95-401b-9605-7267b62eafcc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodni region Azji i Pacyfiku

09ddb98c-7c97-4518-b38b-ee762a647de2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

b9510dc0-cebb-46e0-a931-3b8600d45eb3

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Wschodnia

d79dbe3f-a41c-49d1-b8cf-99ca6ce1a12a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Południowo-Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Południowo-Wschodnia

99568570-b20f-4bba-9306-5a5182659b61

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Brazylia Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Brazylia Południowa

3091d55a-6fa3-479a-a38c-b7cd4d4f7a81

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Środkowa

b89ca0bd-be3b-424c-b68f-4baed2ad824c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Wschodnia

3daafd4d-6742-45c6-a9a5-435369224d8c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Północna

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

7f161117-dd7c-4023-8cab-bd30ab7c2d6f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

af5d9032-fefc-4868-a4c9-fca763a6bf33

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Środkowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Środkowe

a5ba5584-5ddf-4013-95ad-d0ff8d9a3087

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Południowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Południowe

2863ca7a-1cad-42e9-8c3c-172d66318c29

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Zachodnie

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Zachodnie

9edcae3f-ffc3-4841-afa9-643521ced23f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

26dbef33-c153-42c1-855a-560d0f7357d3

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Zachodnia

9cb2f1ae-0bba-4888-b408-ff6fc0495f54

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Środkowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Środkowa

53ba8a81-97fd-4257-aafe-4f528b75ba62

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Południowa

ac16a7cb-1273-4410-887b-f25969fb0e18

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Północne Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Północne Zjednoczone Królestwo

92cf6130-d1d4-4d2d-b477-85f6ea83cc79

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo

35d6ea7f-cd4c-42ca-a0fe-e10968a88284

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

112aea28-9436-4660-8960-11476800c07e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

576138ad-29fd-4f5d-b93a-36b13dc16d78

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

db860b82-8ed2-479c-99db-48e73c687e47

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

6b701ba8-f1cc-405d-97ae-a75e912d2dc7

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA 2

afce6199-6087-46ce-b075-a9c2922d20a8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Północno-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Północno-środkowe stany USA

6febf828-29c7-41c5-8601-88b90ec92b49

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

2b42f5a8-a2d3-43d5-b5ae-d739b6443bfc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA

722316df-3f25-44da-947b-6b52520ecbe2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA 2

541139f5-e0f9-45ad-98a7-a82c5a7ee897

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnio-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 4. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnio-środkowe stany USA

bc0ad080-8af6-46b9-b585-aad153bed916

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodni region Azji i Pacyfiku

acc97b93-7210-4d69-9666-ad97ad7c9f9b

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

6fb58388-e29b-4d80-83ca-a5a2e302bceb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Wschodnia

44389f61-8053-4373-9a5a-589d0fc6f9fc

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Południowo-Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Południowo-Wschodnia

f11c74dc-f865-47af-926b-00571fbb6654

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Brazylia Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Brazylia Południowa

5561d901-0d05-4842-9964-1af71bd9d431

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Środkowa

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Środkowa

6b7295e3-c003-4650-a30f-07367858586f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Wschodnia

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Wschodnia

4a0cd10c-bdba-4dd5-a5d6-645652cfa744

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Północna

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

bc7fadd5-acb2-4d89-ac30-2738f678ca25

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

eb0d1d06-1ed4-4e6a-913a-650c7b461683

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Środkowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Środkowe

cb8411ac-b158-438d-8043-152cfe3392ea

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Południowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Południowe

07fb257c-dc6b-4c07-af53-6b53b1a85911

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Zachodnie

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Zachodnie

8562fe04-7531-4448-a541-3d6819c4bc6a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

5d596225-b812-4977-8ff3-3b509f236c60

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Zachodnia

164d88b5-744a-499a-bd41-5b8fd0c08b96

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Środkowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Środkowa

feb552a9-96f2-4f9f-8093-0162250f448a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Południowa

8126c3de-9530-4776-b0dc-7dec4d85c192

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Północne Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Północne Zjednoczone Królestwo

ace03b73-4864-4a8c-afcb-55ddf91e010e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo

170cff7b-e972-4a8a-9f07-9ae2d30a5ed1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

87126e76-34bd-4387-8add-97fcbeff984f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

f828c96b-bd67-4103-9245-ae18cdfeca18

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

c88343ee-bf2c-4a5b-9f89-28d7f20fd37a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

ce7537fd-e3c2-40dd-8ac5-aa019cef6f97

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA 2

8dfc62cb-b6c6-4490-9b60-7cf4af4221d3

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Północno-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Północno-środkowe stany USA

2b1a6963-b8c3-411a-b117-fc0ad929b1c1

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

56d7725f-2026-4385-bb9a-de319aef7ec9

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA

7a6de200-1629-47df-a484-718656e48587

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA 2

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA 2

f0d4289c-90ba-4e52-9584-3f373b53f0c2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnio-środkowe stany USA

100 godzin

100 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — rdzeń wirtualny ogólnego przeznaczenia 5. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — obliczenia ogólnego przeznaczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnio-środkowe stany USA

041dcaab-c665-4549-8b90-002d9229636c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodni region Azji i Pacyfiku

4239cc80-630e-4b12-ada3-064f76795430

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

c205ef47-7302-47b7-906d-35d8be355491

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Wschodnia

8e1f5604-2e59-496d-8009-b60735375d60

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Południowo-Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Południowo-Wschodnia

0617549c-22cf-4474-9965-4d82a23a1ac4

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Brazylia Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Brazylia Południowa

a692cf9c-f620-4775-baca-e13a38f8a15e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Środkowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Środkowa

7af921ba-e1c3-4c90-870f-4f11aedb7e05

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Wschodnia

e540fa96-e461-4658-950b-03c683c3d570

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Północna

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

e2b09fbc-1e96-4bff-a68f-97606a143dec

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

a01c074f-fe2f-40df-bd53-a507a7cda408

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Środkowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Środkowe

acd1d114-fc6e-4682-ae98-72039ca88b23

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Południowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Południowe

5a976285-fee6-438e-a21c-293f1d197661

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Zachodnie

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Zachodnie

c0676201-933b-4688-81de-ea14ea18f525

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

d91073dc-70f2-4b80-a506-213cf2ae4042

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Zachodnia

1025ec47-11ad-4b32-aca8-8aa72c12b7eb

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Środkowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Środkowa

340dcb24-b83a-4da0-aef5-cf65d0049f12

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Południowa

312147a2-6882-4e21-9147-2189e9de46ba

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Północne Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Północne Zjednoczone Królestwo

522a4e8c-6357-4293-833e-d4cac2ee9bff

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo

b192d25f-da16-4b55-9653-a3b9bb664cba

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

5049522f-af24-4b3b-88f2-df92ff26d73a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

74be0f3e-9dbc-463b-b61b-9fda843b2bc9

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

7f2054a1-7153-4b0a-b1cc-69bef304647e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

e2ecac64-3a13-437a-adb9-fbfbc522e759

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA 2

e8365a4c-f0e7-44ff-8c8e-36e9b3d0ecfd

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Północno-środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Północno-środkowe stany USA

6e5dd4e7-3a10-42ce-a792-804f83f12577

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

0485874b-4d58-40cd-b10a-42d5ca277852

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA

6e56646f-bf69-4b75-85cd-0f4ee2bc2549

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA 2

f4a20f06-1d2b-488b-b679-f96fe6282a01

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnio-środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 4. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 4. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnio-środkowe stany USA

db7cdecd-1e07-4506-904e-396ceb2930ce

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodni region Azji i Pacyfiku

0c9fab5e-8e2a-4ef9-b660-17040f357f57

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

c5974838-10d4-4daf-b1be-26bcda787526

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Australia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Wschodnia

3393a0e6-01e1-4841-86a9-e1f4c94b96e2

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Australia Południowo-Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Australia Południowo-Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Australia Południowo-Wschodnia

87fde7da-bf8b-4fdd-8e0f-64e647848795

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Brazylia Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Brazylia Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Brazylia Południowa

f60a61d4-6eb7-4ef3-990c-f11dab61a086

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Środkowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Kanada Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Środkowa

18e4775b-38aa-42c6-8cc9-218a655bed16

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Kanada Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Kanada Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Kanada Wschodnia

f54d99be-0d06-4dc4-9fb2-d64a6eab93f6

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Północna

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Europa Północna — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Północna

7e5c45a5-04ef-42b0-81f7-c5c600224a4d

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Europa Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Europa Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Europa Zachodnia

a633358f-fdd0-4c9b-b9e9-07cd6d079bf8

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Środkowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Indie Środkowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Środkowe

697916a1-4f2b-489a-82f6-1f450e8fef5a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Południowe

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Indie Południowe — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Południowe

f0fb3c1c-7630-420c-b887-4002ff6a3764

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Indie Zachodnie

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Indie Zachodnie — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Indie Zachodnie

18fe3f75-6332-4a7e-9b09-98ae44974f9c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Wschodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Japonia Wschodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Wschodnia

2514f054-efab-4fb7-a91b-4d4640ac2f65

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Japonia Zachodnia

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Japonia Zachodnia — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Japonia Zachodnia

a940ed47-4bf3-4b58-a607-03f497c9b726

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Środkowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Korea Środkowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Środkowa

61caa96b-f892-40be-9ddb-77945ec57d4f

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Korea Południowa

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Korea Południowa — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Korea Południowa

18abf269-4a4f-4f64-94b4-2ff4d7107335

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Północne Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Północne Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Północne Zjednoczone Królestwo

137af9da-61d6-456a-ab89-caff30e0782a

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo

ffb63f3e-ffa0-4bf9-93bf-4406abba9908

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowe Zjednoczone Królestwo 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowe Zjednoczone Królestwo 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowe Zjednoczone Królestwo 2

602b0be6-3f89-406a-b75d-2d314d3c2a5c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnie Zjednoczone Królestwo — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

c7dc3ef4-7228-4ff3-9fa7-a7e90e138707

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Środkowe stany USA

ad7e6c38-40e2-45b0-ba56-7309d510dd44

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Wschodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA

b1191dce-967e-4bc4-994b-0e555cf72967

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Wschodnie stany USA 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Wschodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Wschodnie stany USA 2

64f733b1-2bac-478a-8612-4dd9d8172e69

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Północno-środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Północno-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Północno-środkowe stany USA

724b0701-89fb-40f6-9631-2a22af7443b5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Południowo-środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Południowo-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Południowo-środkowe stany USA

ac8afcfc-893f-4990-a390-51bc149a941c

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnie stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA

74f7f45d-c492-48a1-977c-560c8a57a59e

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnie stany USA 2

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnie stany USA 2 — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnie stany USA 2

2589aa22-0839-4c7a-b85f-65630fe01bd5

Data Services

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL

Zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji

Zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji

Rdzeń wirtualny

Zachodnio-środkowe stany USA

10 godzin

10 godzin

Data Services — Azure Database for MySQL — zoptymalizowany pod kątem pamięci rdzeń wirtualny 5. generacji — Zachodnio-środkowe stany USA — wersja zapoznawcza

Azure Database for MySQL — zoptymalizowane pod kątem pamięci obliczenia 5. generacji — rdzeń wirtualny — Zachodnio-środkowe stany USA