Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa replik do odczytu usługi Azure Database for MySQL w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure

Data opublikowania: 12 listopada, 2018

Teraz za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure możesz tworzyć repliki do odczytu i zarządzać nimi. Repliki do odczytu (obecnie w publicznej wersji zapoznawczej) umożliwiają skalowanie obciążeń z dużą liczbą odczytów poza ograniczenia spowodowane pojemnością jednego serwera i równoważenie tych obciążeń między serwerami replik zgodnie z preferencjami użytkowników. 

Dowiedz się więcej o replikach do odczytu oraz sposobie ich tworzenia za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty