Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępna jest wersja zapoznawcza migracji z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 11 grudnia, 2018

Przeprowadź (jednorazowe) migracje w trybie offline z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB za pomocą usługi Azure Database Migration Service, która umożliwia odporne migracje danych z baz danych MongoDB w dużej skali i przy wysokim poziomie niezawodności. Aby przeprowadzić migrację, aprowizuj wystąpienie usługi Database Migration Service w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i utwórz projekt.

Aby dowiedzieć się więcej o przeprowadzaniu tych migracji, przeczytaj naszą dokumentację

  • Azure Cosmos DB
  • SDK and Tools
  • Services

Powiązane produkty