Obsługa układów dla urządzeń przenośnych w usłudze Power BI Embedded

Opublikowano: czwartek, 15 marca 2018

 

Osadzanie raportów i pulpitów nawigacyjnych na urządzeniach przenośnych jest ciągle udoskonalane. Usługa Power BI Embedded obsługuje teraz układy zoptymalizowane pod kątem użycia na urządzeniach przenośnych.

Strony raportów można otwierać w układzie telefonu, jeśli zostały utworzone w programie Power BI Desktop. Dodaliśmy nowy interfejs API języka JavaScript umożliwiający sprawdzenie, czy strona raportu ma zdefiniowany układ telefonu, i osadzenie go. To najlepszy układ, gdy urządzenia są w orientacji pionowej. Gdy urządzenia są w orientacji poziomej, optymalnym rozwiązaniem jest oryginalny układ raportu. Korzystając z interfejsu API języka JavaScript, możesz przełączać widoki podczas sesji użytkownika zgodnie z układem telefonu, aby zapewnić optymalne działanie w każdym stanie.

Jeśli osadzasz raport bez zdefiniowanego układu dla urządzeń przenośnych, i tak możliwe jest optymalne wyświetlanie go na telefonie komórkowym, jeśli użyjesz interfejsu API układu niestandardowego. Dzięki temu interfejsowi API możesz dynamicznie określać rozmiar strony, a także rozmiar każdej wizualizacji i jej lokalizację na kanwie. Każde urządzenie może otrzymać inny, optymalny układ bez konieczności powrotu do programu Power BI Desktop.

Pulpity nawigacyjne można otwierać na urządzeniach przenośnych, korzystając z układu jednokolumnowego. W tym układzie wszystkie kafelki znajdują się w jednej kolumnie, jeden nad drugim. Podobnie jak w przypadku raportów, ten układ jest najlepszy w orientacji pionowej. Do oryginalnego układu możesz również wrócić w trakcie trwania sesji. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania jednokolumnowego układu pulpitu nawigacyjnego. Wstępnie zdefiniowany widok telefonu dla pulpitów nawigacyjnych nie jest obsługiwany w tej wersji.

Related feedback